Kính gửi Quý khách hàng,

HSC xin thông báo tiến hành nâng cấp hệ thống từ 17/11/2023 đến 18/11/2023. Trong thời gian nâng cấp, các dịch vụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

  • myhsc (web & mobile): Từ 5:00PM thứ sáu, 17/11/2023 đến 5:00PM thứ bảy, 18/11/2023

  • eKYC: Từ 5:00PM thứ sáu, 17/11/2023 đến 5:00PM thứ bảy, 18/11/2023

Sau thời gian trên, các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này.

Trân trọng,
HSC