TẦM NHÌN

Trở thành một trong những định chế tài chính:

 • Được ngưỡng mộ nhất
 • Được tin cậy nhất
 • Được đánh giá cao nhất trên thị trường 
 • Đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

vision

mission

SỨ MỆNH 

 Là Công ty Chứng khoán dẫn đầu ngành Chứng khoán và Thị trường vốn tại Việt Nam trong những chuẩn mực về:

 • Tính chuyên nghiệp
 • Sáng tạo
 • Sức khỏe tài chính
 • Phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại HSC, chúng tôi nỗ lực giữ gìn các giá trị cốt lõi của Công ty và coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình.

 • Chính trực: Chúng tôi mang sự chính trực vào trong mỗi quyết định kinh doanh và hoạt động hằng ngày của công ty.
 • Tận tâm: Chúng tôi làm việc tận tâm để cung cấp những dịch vụ tốt nhất và vượt kỳ vọng của những người xung quanh.​​
 • Chuyên nghiệp: Chúng tôi liên tục sáng tạo và nâng cao năng lực để trở thành một công ty đầu ngành trong thị trường vốn.
 • Hợp tác: Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, đồng cảm, và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Tích cực: Chúng tôi thể hiện tinh thần tích cực, tôn trọng khi chia sẻ, tương tác với những người xung quanh.

core-value