Kính gửi Quý Khách hàng,

Từ ngày 02/01/2024, HSC chính thức nâng cấp tính năng Quản lý Danh mục (QLDM) với phương pháp ưu việt hơn nhằm hỗ trợ Khách hàng theo dõi, cập nhật kết quả giao dịch và tính toán lãi/lỗ trên danh mục đầu tư.

HSC thay đổi phương thức tính giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp này:

 1. Không làm thay đổi Giá trị tài sản của Khách hàng; và

 2. Không làm thay đổi Tổng lãi lỗ danh mục năm 2023

 3. Giúp khách hàng dễ dàng quản trị danh mục đầu tư tại HSC

Nguyên tắc chung:

Lãi/lỗ thực:

  • Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên và kết thúc vào ngày làm việc cuối cùng của năm hiện tại
  • Tại ngày làm việc đầu tiên của chu kỳ tính toán mới, Lãi/lỗ đã thực hiện sẽ được cập nhật bằng 0
  • Lãi/lỗ đã thực hiện trong ngày được tính đúng theo thứ tự từng giao dịch phát sinh trong ngày

Lãi/lỗ tạm tính:

  • Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu từ thời điểm khách hàng nắm giữ vị thế
  • Khi khách hàng thực hiện đóng hết vị thế trong ngày và mở lại vị thế mới, danh mục sẽ được tính toán giá mua trung bình theo chu kỳ mới
  • Vào thời đ iểm chuyển đổi mô hình, nếu danh mục khách hàng còn nắm giữ vị thế, lãi/lỗ tạm tính có thể ảnh hưởng trong trường hợp Tài khoản có:
    • Giao dịch cù ng mua cùng bán cùng mã chứng khoán trong ngày;
    • Trong năm có sở hữu cổ phiếu thực hiện quyền/cổ phiếu thưởng

Minh họa và chi tiết trên giao diện myhsc: 

Trường hợp Anh Chị cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC theo thông tin bên dưới:

Trân trọng,
HSC