Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) vừa được vinh danh là Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2023” trong khuôn khổ giải thưởng Alpha Southeast Asia Awards.

Banner-đi-bài-tin-tức

Alpha Southeast Asia Awards là giải thưởng do Alpha Southeast Asia - tạp chí tài chính uy tín dành cho các nhà đầu tư tổ chức và các công ty quản lý quỹ tại Đông Nam Á tổ chức. Giải thưởng được bình chọn và xét duyệt dựa trên năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp của tổ chức tài chính trong khu vực trên toàn diện các lĩnh vực: dịch vụ thị trường vốn, dịch vụ thị trường nợ, nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng như các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác... Trong đó, các tiêu chí về số lượng giao dịch thành công, quy mô và giá trị thương vụ, vai trò tham gia tư vấn thu xếp, cấu trúc các sản phẩm tài chính cũng như đối tượng nhà đầu tư và ý kiến đánh giá của khách hàng là yếu tố quan trọng then chốt trong quá trình xét duyệt giải thưởng.

Năm 2023, vượt qua các Công ty Chứng khoán khác tại Việt Nam, HSC đã mang về danh hiệu “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”, đây cũng là lần thứ 3 HSC vinh dự được Alpha Southeast Asia vinh danh tại giải thưởng này. Đây là minh chứng khẳng định tên tuổi của HSC trong hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.