Top 10+ App Game Tài Xỉu Online Uy Tín Đổi Tiền Thật - tài xỉu online

Giải thưởng

Giải thưởng

|
2023 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023
Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023

do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) trao tặng

2023 Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023
Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023

do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) trao tặng

2023 TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023
TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023

do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư trao tặng

2023 Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2023
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2023

do Forbes Việt Nam trao tặng

2023 Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023
Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023

do tạp chí HR Asia trao tặng

2023 Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam

do tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

2022 Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn tại Việt Nam 2022
Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn tại Việt Nam 2022

do Anphabe trao tặng

2022 Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu
Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu

do Forbes Vietnam bình chọn

2022 Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam năm 2022
Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam năm 2022

do tạp chí Nhịp cầu đầu tư trao tặng